Tìm kiếm

Tấm lòng chân thành

Ở nước Mỹ, trong một cửa hàng bách hóa, bởi trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, một bà lão ăn mặc giản

Thương yêu và tôn trọng

Cuộc sống danh vọng tiền tài, ít ai suông sẻ. Lúc thăng lúc trầm. Có người khi trầm, một kẻ bỏ đi,

Thế nào là vô thường

Ta buông bỏ một phiền não bằng cách thay vào đó bằng một niệm an vui. Lấy một hơi thở thay cho một

Khói hương độc không kém khói thuốc lá

Ở những nơi thờ cúng, đình chùa... thường có diện tích nhỏ, đốt hương nhiều có nghĩa là CO2 sinh ra

Đối diện với niềm đau trong ta?

Câu hỏi: Làm thế nào để có thể an trú được trong giây phút hiện tại khi ta không thể chịu đựng nổi

Thâm ý tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Ngài Văn Thù tượng trưng căn bản trí. Tay mặt Ngài cầm kiếm là biểu thị trí đức. Dùng trí tuệ sáng

Thâm ý tượng Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ-tát Phổ Hiền ngồi trên lưng voi trắng sáu ngà để biểu thị hạnh nguyện rộng lớn.
Thông báo
Giây phút đoàn tụ Giây phút đoàn tụ
Bạch đức Thế Tôn, trong giây phút này được ngồi đây với tăng thân và ...
Xem thêm...>>