Tìm kiếm

Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Khỏe mạnh còn quan trọng hơn công danh bổng lộc

Con người ta không tham tiền thì cũng tham danh bởi để rồi bán sức của mình để đuổi theo hư danh,

Bốn loại nghiệp chướng của người mới phát tâm học Phật

Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm

Thừa kế nghiệp

Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả, chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân

Trang nghiêm lễ chung thất Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Ngày 8-12 (5-11-Tân Sửu), Trung ương GHPGVN và môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ lâm tuần chung thất

Khi biết nhìn lại . . .

Khi biết lắng nghe từng bước chân, sẽ không còn bị lạc đường.

Khoảng lặng

Một buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm trạng thật nặng nề và chán nản, cuộc sống dường như chẳng
Audio