Tìm kiếm

Đak Lak: Lễ bổ nhiệm trụ trì Niệm Phật đường Tuệ Quang

ĐĐ. Thích Minh Lý chính thức đảm nhiệm chức vụ trụ trì NPĐ Tuệ Quang, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar,

TP. HCM: Lễ nhập kim quan Phó Pháp Chủ HĐCM Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp

Trưởng ban Tổ chức Lễ tang quang lâm chỉ đạo công tác tổ chức lễ Tang và trực tiếp thực hiện nghi

Gia đình có con cái hiếu thảo với cha mẹ được Phật tán thán ngang bằng với Phạm Thiên

Ðức Phật nhắc nhủ chúng ta hiếu kính cha mẹ, săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ, bởi vì làm như vậy cũng

Tự do sanh tử

Một vị vua nghe nói có một Thiền sư đã kiến tánh sống ẩn trong núi, bèn sai đại thần rước về Kinh

Thiên Mục Trung Phong hòa thượng

Minh Bổn Thiền Sư (1263-1323) họ Tông, người Tiền Đường, mẹ nằm mộng thấy ông già Vô Mông Khai cầm

Hành trạng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Trụ trì Thiền viện Quảng Đức – Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Viện chủ chùa Hưng Phước, quận 3,
Thông báo
Hạnh phúc tìm ở đâu? Hạnh phúc tìm ở đâu?
Tôi không cho rằng hạnh phúc là một điều khó tìm. Dẫu rằng hạnh phúc ...
Xem thêm...>>