Tìm kiếm

Dục như mật ngọt dính trên lưỡi dao

Sinh ra trong cõi Dục nên bản chất của chúng sinh là tham dục. Vì vô minh và ái dục mà chúng sinh

Chúng ta đến trần gian này để làm gì?

Theo quan niệm bình thường, kém sáng suốt, thì chúng ta đến trần gian này để tìm kiếm những thực

Biết chia sẻ với người khác

Sẵn sàng cho đi mới có thể nhận lại, không mất làm sao có thể được? Có một câu nói xưa: Của đi thay

Chấp nhận khó khăn bằng trái tim bình thản

Cuộc sống này có lúc lên cao, cũng có khi xuống thấp, cũng giống như thủy triều lên xuống không

Sao ta cứ mãi đi kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa

Lắng nghe lời Phật dạy về nỗi sợ để biết rằng, không phải cuộc sống đối xử bất công với chúng ta, mà

Chúng ta học gì được qua lòng từ bi của Đức Phật?

Lời Đức Phật dạy có giá trị rất lớn và vô tận. Chúng ta phải luôn nuôi dưỡng tâm từ cho chính mình
Thông báo
Audio